Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Uutissirkuksen maakuntakirjeenvaihtajarekisteri

Päivitetty 5.11.2020

1. Rekisterin ylläpitäjä
Cheatingu Consulting
Suomen Uutissirkus
Box 1047
00101 HELSINKI
(jäljempänä ”Meidän korkeutemme” tai ”Cheatingu”)

2. Rekisteriasiain yhteystieto ja -henkilö
Cheatingu Consultingin pääjohtaja ja Uutissirkuksen päätoimittaja Gilbert Granholm
arvoisa.paajohtaja@tukehtukaaroskapostitukseennecheatingu.com (poistakaa @-merkin jälkeen merkkijono tukehtukaaroskapostitukseenne)
Puhelin +358 40 5798150

3. Rekisterin nimi
Uutissirkuksen kirjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on kirjoittajien tekstinsyöttölomakkeellamme meille verkkolehteemme tai Satiiriämpäri-kirjoituskilpailuumme tarjoamien tekstien julkaisuvalmiiksi saattaminen ja yhteydenpito kirjoittajiin.

5. Tiedot, joita käsittelemme
Käsittelemme seuraavia kirjoittajien henkilötietoja, jotka hän on ilmoittanut meille jutunsyöttölomakkeen täyttäessään:
henkilön nimi *
henkilön itselleen ehdottama salanimi
henkilön sähköpostiosoite *
henkilön meille tarjoama juttuteksti *
Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys kirjoittajan meille lähettämien juttujen julkaisuharkinnalle, työstämiselle ja mahdolliselle julkaisulle.

6. Meille antamiesi tietojen säilytys
Tietojen käyttöön on oikeutettu ainoastaan Meidän korkeutemme pääjohtaja tai hänen ennalta nimeämänsä henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmäämme. Tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja ja palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoja tai osaa niistä voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Säilytämme tekstinsyöttölomakkeella ilmoittamiasi tietoja ilmoitusvuoden ja sen jälkeisen kalenterivuoden ajan. Mikäli juttusi julkaistaan Uutissirkuksen verkkosivulla (www.cheatingu.com/uutissirkus) tuona aikana, säilytämme tietojasi sen jälkeen, jotta voimme tarvittaessa maksaa sinulle jutun yleisömäärän perusteella määräytyvän palkkion (aika epätodennäköistä) tai ainakin tarjota sinulle lounaan (todistettavasti olemme toimineet näin historiamme aikana jo ainakin seitsemän maakuntakirjeenvaihtajamme kanssa).

Mikäli juttusi julkaistaan, oikea nimesi tai salanimesi näkyy tekstin yhteydessä. Toimituksen tiedossa on siis salanimeäkin käyttäessäsi oltava aina myös oikea nimesi.

7. Sinun oikeutesi rekisteröitynä
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä, mutta tämä oikeus ei koske Uutissirkuksen verkkosivulla jo julkaisemaamme juttua tai sen yhteydessä julkaisemaamme nimeä tai taiteilijanimeä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

8. Yhteydenotot rekisteriselosteen johdosta
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdan kaksi yhteyshenkilölle. Kirjeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu kopio passista tai henkilöllisyystodistuksesta.

9. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
Meidän korkeutemme varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen jutunsyöttölomakkeemme käyttäjille. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti esimerkiksi tasatunnein tai päivittäin, viikoittain, kuukausittain tahi vuosittain.

10. Onnittelemme sinua!
Koska olet jaksanut lukea tätä tekstiä tänne asti, suhtaudut tietojesi luovuttamiseen erittäin vakavasti. Se on hieno homma ja sataa meidän kaikkien laariin tai jotain. Mutta palaapa nyt helkkarin kyytiä sinne tekstinsyöttölomakkeeseemme ennen kuin luomisvoimasi hupenee!